vineri, 27 noiembrie 2009

POVESTEA FAMILIEI ROMANESCU

Exista odată pe Pământ, o casă mare în care locuia o familie compusă din zece persoane. Erau d-nul şi d-na Romanescu senior, d-nul şi d-na Popescu senior, d-nul şi d-na Romanescu junior împreună cu cei patru copii ai lor, Ghiţă. Sevastiţa, Bibiloi şi Georgel mezinul familiei. Toţi trăiau în bunăstare şi fericire, convieţuind după regulile învăţate din străbuni, nescrise, ale traiului familial. Asta până într-o zi când d-nul Romanescu junior a citit el nişte cărţi, a făcut nişte vizite în alte familii şi într-o bună zi a convocat un consiliu de familie. A luat cuvântul d-nul Romanescu junior, tăind cu un ferm „taci din gură” gestul de a începe şedinţa al d-lui Romanescu senior.

D-nul Romanescu junior a scos nişte foi de hârtie şi a spus cu un glas solemn şi ferm următoarele :
-Începând din acest moment, am hotărât ca în această casă, să se desfăşoare orice activitate după reguli democratice. Democraţia înseamnă că minoritatea se supune majorităţii, sau mai pe scurt cel care poate să-şi impună punctul de vedere are dreptate. Ceilalţi din casă, s-au uitat lung la Romanescu junior, 195 cm înălţime, 120 kg greutate, la tricoul mulat pe bicepşi (mergea de trei ori pe săptămână la sala de forţă) şi au înghiţit în sec.
D-nul Romanescu junior, a dat citire foilor pe care le ţinea în mână cu un aer de mare responsabilitate.
Transcriem în continuare textul integral al acestei hotărâri.
« Noi cei adunaţi azi aici, am hotărât în unanimitate prin vot deschis, ca în această casă să se trăiască după reguli democratice. Familia va fi condusă de un lider, ales prin vot deschis. Nimeni nu are voie să încalce vreo regulă fără aprobarea liderului casei. Liderul casei va putea fi persoana care poate să-şi impună punctul de vedere prin mijloace democratice, respectiv cele care crede că duc la rezultatul dorit de lider. Toţi banii din casă vor fi strânşi şi păstraţi de d-na Popescu, mama d-nei Romanescu junior. Toate plăţile vor fi efectuate de către d-na Romanescu senior numai cu aprobarea şefului cu cheltuirea banilor, respectiv d-na Romanescu junior, dar numai cu acordul d-lui Popescu, cu avizul d-lui Romanescu senior şi cu ordinul liderului. Bucătăria trece în responsabilitatea femeilor din familie. Mâncarea care se va prepara a doua zi, va fi supusă adunării familiei, în fiecare seară, meniul propus de către majoritate are întâietate, meniul final va fi cel aprobat de către lider.
Cumpărăturile casei trec în responsabilitatea bunicilor. Alimentele vor fi cumpărate de către d-nul Popescu iar articolele industriale de către d-nul Romanescu senior. Bunicul Popescu va primi lista de cumpărături de la d-na Romanescu senior, listă compusă de către d-na Romanescu junior, aprobată de către d-na Popescu, dacă liderul este de acord. Banii de cumpărături vor fi daţi bunicului Popescu de către d-nul Romanescu senior, care îi va primi de la d-na Romanescu junior, aceasta primind banii de la d-na Popescu, la ordinul expres al liderului.
Treburile gospodăreşti din casă se vor împărţi democratic, fără participarea liderului la şedinţă, el având probleme importante ale familiei de rezolvat.
Treburile gospodăreşti vor trebui efectuate în aşa fel ca toată familia să o ducă bine, dar în mod special nici o activitate să nu disturbe pe lider din activitatea lui.
Condusul copiilor la şcoală şi plimbatul copiilor în parc, va cădea în sarcina celor aleşi de către familie, în adunarea ordinară familială prin vot secret. balotaj la vot, se va cere sfatul liderului. Liderul va putea numi el persoana responsabilă cu această sarcină, persoana în cauză putând fi mândră că a fost aleasă chiar de către lider. Copii vor putea cere bani de buzunar liderului, acesta se va sfătui cu d-na Romanescu junior, dacă aceasta este de acord, trebuie aprobarea d-nei Popescu. Care va cere la rândul ei aprobarea d-lui Romanescu senior, acesta putând fi de acord cu aceasta, dar numai la ordinul expres al liderului.
Copii vor primii banii în acest caz de la d-na Romanescu junior, care îi va primi de la d-nul Popescu, căruia iau fost daţi de către d-na Popescu la ordinul expres al liderului. În fiecare an, în familie se vor organiza alegeri democratice pentru alegerea unui lider şi totul se va desfăşura în aşa fel, ca cel mai puternic să câştige, pentru a putea impune în mod democratic horărârea prin care se vor aplica regulile democratice în familie.
Aprobat în unanimitate «
Terminând de citit, d-nul Romanescu junior spuse:
Se va trece la vot deschis şi este bine ca, dacă cineva nu este de acord cu democraţia să spună acum dacă preferă haosul şi dezordinea care apar în familiile fără reguli democratice.
Ceilalţi din familie, uitându-se chiorâş la statura impunătoare a d-lui Romanescu junior, au făcui mărunt din buze şi au dat din cap a aprobare tacită a celor spuse de către acesta.
-Să rămână la această adunare cei care doresc să participe la votul deschis… zise d-nul Romanescu junior… şi care vor să trăiască în această familie democrată!
Cum naiba să fii contra, uitându-te la muşchii d-lui Romanescu junior, d-na Popescu încercă să zică ceva dar d-nul Romanescu junior îi luă vorba din gură zicând :
-Mamă soacră, să înţeleg că vrei să spui că ai făcut dumneata o altă hotărâre ?!!! Pentru că nu cred că cineva de aici te-ar crede capabilă de aşa ceva! Adică să mă contrazică pe mine!
Doamna Popescu, fostă profesoară de liceu, acum pensionară, nu mai îndrăzni să spună nimic şi tăcu mâlc
Ceilalţi dădură din cap a aprobare, nu se ştie dacă a aprobare a celor spuse de d-nul Romanescu junior sau a aprobare a atitudinii de încercare de frondă a d-nei Popescu.
Important este că nimeni nu a plecat şi toată lumea a ridicat mâna sus, că este de acord, d-na Romanescu senior ridicând două mâini, cealaltă pentru soţul ei care plin de scârbă a spus că trebuie să meargă la baie şi a ieşit din cameră.
Lider al familiei a fost ales prin vot deschis, democrat, domnul Romanescu junior, iar hotărârea a fost adoptată prin consens la propunerea liderului. Aceasta este ROMÂNIA! Aceasta este democraţia din ROMÂNIA!
Adică un haos total, impus de către nişte troglodiţi, iar ceilalţi nu au curaj să se revolte, ci merg ca vitele la tăiere.

Niciun comentariu: